REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Firma/jméno a adresa kupujícího:

IČ:
DIČ:
Poznámky:
Zpáteční adresa pro zaslání zboží:
(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)


Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:Reklamované zboží:
Datum nákupu:
(Datum vystavení faktury)
Číslo faktury:

Podrobný popis závady: *

*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení reklamace.
Návrh způsobu řešení reklamace:


Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:
1. Zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (kupující zodpovídá za tento obal), na náklady kupujícího.
2. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno kupujícím. Pokusy kupujícího o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!
3. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží odesláno kupujícímu. Pokud kupující předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit tuto dobu.
Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.


Datum: __________________ Podpis kupujícího: ___________________________

Prodávající:
Josef Šťastný
V zápolí 1163/32
141 00 Praha 4
IČ: 74119893
DIČ: CZ7502200904

Reklamované zboží zašlete nebo předejte osobně ( Po-Út: 9:00-18:00 hod., St-Čt: 9:00-17:00 hod, Pá: 9:00-16:30 hod., polední pauza 12:00-13:00 hod.) na adresu: Josef Šťastný, Podlahy Šťastný, Slavíkova 29, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, spolu s kopií prodejního dokladu.

Datum přijetí reklamace:


Reklamaci vyřizuje:


Vyjádření k reklamaci:

Datum: __________________ Podpis prodávajícího: ______________________________

Ke stažení